Grönt kort tandläkare

Tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning

Du får ett tandvårdskort om du har rätt till stöd. Kortet visar du upp när du går till din tandläkare eller tandhygienist. I stället för ett kort kan det …

Tandvård om du har stort behov av omvårdnad – 1177

5. apr. 2022 — Det kan vara ett kort eller ett digitalt intyg. Då behöver du bara lämna ditt personnummer till tandvårdspersonalen. Det kan vara …

Tandvårdsstöd för en bättre munhälsa – Region Skåne

Tandvårdsstöd för en bättre munhälsa – för psykiskt funktionshindrade, version april 2022

Du lämnar sedan läkarintyget till din tandläkare eller tandhygienist. … Beställningen av ditt tandvårdintyg (grönt kort) görs exempelvis av kommunens.

Tandvårdsstöd – Försäkringskassan

3. nov. 2022 — Din tandläkare eller tandhygienist kan informera dig om vilken tandvård som kan ge rätt till din regions tandvårdsstöd. Stöd för dig som har ett …

Tanvårdsstöd – kostnadsfri tandvård. Vad kostar tandläkarbesök? Vad kostar besök eller undersökning hos tandläkare? Högkostnadsskyddet sänkte min tandläkarkostnad

Tandvårdsstöd med F-kort – Aqua Dental

F-tandvård eller tandvårdsstöd med F-kort är ett stöd för patienter med långvarig sjukdom eller grav funktionsnedsättning. De patienter som till följd av sin …

Om du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning kan du vara i behov av mer tandvård än andra. Då kan du ansöka om ett särskilt tandvårdsstöd.

Tandvårdsstöd med intyg om F-tandvård – Vårdgivarguiden

Tandvårdsstöd med intyg om F-tandvård | Vårdgivarguiden

Patienter som har en långvarig sjukdom och grav till fullständig funktionsnedsättning som följd av denna kan ha rätt till F-tandvård.

Här kan du läsa mer om tandvårdsstöd med intyg om F-tandvård och vilka patienter som hör till den så kallade F-gruppen.

Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Patienten får ett blått kort hemskickat som ska visas upp vid tandvårdsbesök. Det är först när patienten har fått sitt blå kort som tandvården kan fås till …

Tandvård för personer med funktionsnedsättning

För att få tandvårdsstöd ska din sjukdom eller funktionsnedsättning påverka din munhälsa och tandhälsa. Du kan gå till vilken tandläkare och tandhygienist du …

För dig med funktionsnedsättning finns olika former av ekonomiskt stöd till tandvård. Det finns också tandvårdsmottagningar som är tillgängliga.

Nödvändig tandvård och uppsökande munhälsobedömning

3. jun. 2021 — Information till utfärdare av tandvårdsintyg ”grönt kort” för nödvändig tandvård och uppsökande munhälsobedömning.

Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig …

Region Östergötland – Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård)

När intyget godkänts av Region Östergötland får man ett blått tandvårdskort. Bastandvård sker enligt avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården och …

Keywords: grönt kort tandläkare